Promil-Trans

Z nami jazda wejdzie ci w krew!

Nie jesteś zalogowany na forum.

Regulamin firmy Promil-Trans

Musisz zgodzić się regulaminem firmy Promil-Trans, aby kontynuować rejestrację
1. Jeździmy w ETS 2 i ATS tylko na serwerach Simulation i ProMods (TruckersMP) oraz w trybie Convoy.

2. Wszyscy zobowiązani są do upublicznienia - na stałe - na swoim koncie TruckersMP historii banów. Ponadto każda nowa osoba chcąca dołączyć do firmy zobowiązana jest do upublicznienia swojego konta Steam na czas rekrutacji.

3. Obowiązują malowania firmowe na ciągniki siodłowe oraz naczepy.
W przypadku trybu Convoy na modyfikowanych ciężarówkach i naczepach na które nie ma możliwości założenia firmowych barw, jeździmy w dowolnych malowaniach.

4. Obowiązkowe dostosowanie tablic rejestracyjnych na profilu World of Trucks.

5. Dodanie na "TAB-ie" (TruckersMP) informacji o przynależności do firmy - "Promil-Trans" (dla Kierowców) oraz "R-Promil-Trans" (dla Rekrutów).

6. Na konwoje międzyfirmowe dozwolone są tylko i wyłącznie ładunki z „Rynku Ładunków” na naczepę konwojową w firmowym malowaniu.

7. Na konwoje wewnątrzfirmowe dostosowujemy ładunek i naczepę według wytycznych organizatora.

8. Minimalny dystans jednej trasy - 1000 km.

9. Maksymalnie 10% (włącznie) uszkodzeń na ładunku.

10. Trasy oddajemy w firmowym systemie rozliczeń z:
* TruckersMP
- ze screenem z przejechanej trasy z końcową tabelą
- z włączonym "TAB'em"
- z aktywowaną komendą "/time" lub aktywowaną opcją czasu na TAB'ie
* trybu Convoy
- ze screenem z przejechanej trasy z końcową tabelą

- Trasy ze spóźnieniem, będą odrzucane.
- Trasa powinna być oddana po jej zakończeniu lub 24h po jej zakończeniu.
- Nie oddajemy starych tras, należy oddawać je na bieżąco.

11. Wymagamy uczestniczenia w życiu firmy, przebywania na Team Speak-u oraz regularnego odwiedzania firmowego forum. Zawarte są tam wszystkie najważniejsze kwestie i aktualności dotyczące firmy. Samo regularne oddawanie rozpisek z tras nie jest aktywnym uczestnictwem w życiu VSki.

12. Wymagania dotyczące konwojów międzyfirmowych:
- Na konwoje stawiamy się w wyznaczonym przez Organizatora miejscu, w pełnym firmowym malowaniu z wymaganą firmową naczepą. Ciągnik musi być w pełni sprawny do jazdy i zatankowany oraz wymagamy zaznaczenia na GPSie trasy przebiegu konwoju.
- Jeżeli Organizator zaprasza wszystkich uczestników na konkretny Team Speak, każdy uczestnik konwoju ma obowiązek przejść na podany przez Organizatora TS.
- Na konwojach nie "mutujemy się" na Team Speak-u. Z każdym z kierowców i w każdej chwili trwania konwoju musi być kontakt.

13. Jeżeli Kierowca planuje nieobecność przez dłuższy czas, obowiązkiem jest wpisanie się na kartę urlopową i zgłoszenie tego faktu komuś z Zarządu firmy (nie dotyczy rekrutów). Urlop trwa 2 tygodnie. Oczywiście jeżeli sytuacja tego wymaga jest możliwość jego przedłużenia. O czym również należy bezzwłocznie poinformować Zarząd firmy.

14. Oczywistym jest, że wszystkich nas obowiązuje kultura. Do siebie nawzajem na Team Speaku czy podczas trasy w stosunku do innych użytkowników serwerów TruckersMP jak również w każdym innym przypadku kiedy reprezentujemy firmę. Nie zastosowanie się do tych zasad skutkuje natychmiastowym usunięciem z firmy.

15. Nie stosowanie się do Regulaminu Firmy bądź ogólnych zasad i Regulaminu TruckersMP, skutkuje natychmiastowym usunięciem z firmy.

Stopka

Forum oparte na FluxBB

Design by Klocek.